Välkomna tillbaka till en ny terminsstart, prefekterna informerar.