Välkommen till Ingrid Anderssons läsgrupp i pedagogik, via zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67138305406

Preliminär titel
Avoiding reductionism in Posthumanism:

The significance of subjectivity, truth and ethics (sammanläggning)

Läsare: Niclas Rönnström och Anki Bengtsson

Handledare: Klas Roth, Karin Gunnarsson, Corrado Matta (LNU)

Kontakta forskarutbildning@edu.su.se  för manus