Utbildning för användare av nya Ladok

Administratörer får sin personliga behörighet i Ladok när de gått Stockholms universitets obligatoriska tvådagarsutbildning "Ladok komplett". Utbildningsschema finns utlagd för webbanmälan. Se vidare Utbildningar i nya Ladok för personal.
Allteftersom utbildningar blir inplanerade läggs de ut för anmälan på ovanstående webbsida. Separata genomgångar för lärare och examinatorer som ska arbeta i nya Ladok kan bokas av institutionen via ladok@su.se.

 

Behörighet för Ladok

Får du genom administrativa chefen på institutioen.
 

Utbildningar i nya Ladok för personal

Utbildningsmaterial nya Ladok samt testmiljö

Stockholms universitets projekt, Ladok3-införande, blogg

Ladokkonsortiets information kring införandet av nya Ladok

Studieadministration inför, under och efter övergången

Driftinformation för Ladok