Samtliga resor ska fr.o.m. 2014-11-03 bokas via universitetets upphandlade resebyrå BCD Travel

Även resor för t ex gästföreläsare, betygsnämnd, opponenter och andra icke anställda personers resor ska bokas genom BCD om personens resekostnader ska betalas av institutionsmedel och detta gäller både om anslagsmedel eller projektmedel ska bekosta resan.

Avtalet med BCD Travel innefattar en fullservicetjänst som innebär att du kan boka dina tjänsteresor via telefon, e-post eller via ett självbokningsverktyg.
BCD Team Stockholms universitet nås på telefonnummer 08-555 128 96 måndag–fredag kl. 08.00–17.00.
E-post: su@bcdtravel.se.

Om du har ett akut ärende utanför kontorstid kan du kontakta BCD Travels 24-timmarsservice på telefon 08-55512896. Observera att BCD Travel debiterar ett extra arvode på 300 kr för denna 24-timmarsservicen. Denna service ska därför endast användas vid akuta ärenden.

Mer information om detta samt om bokning i online-verktyget finns på Medarbetarwebben:
http://www.su.se/medarbetare/personal/resor 

 

Viktigt om tjänsteresor

 

  • Enbart biljetter i andra klass ska bokas när det gäller tågresor och ekonomiklass när det gäller flygbiljetter. Detta gäller även för gästföreläsares resor.
  • Vi ersätter endast biljettpriset (ingen mat eller dylikt).
  • Det är inte tillåtet att boka resor och fakturera institutionen för medresenärer såsom familjemedlemmar eller andra personer som inte är anställda.
  • Enbart resekvitton som är den anställdes ska lämnas in vid skapande av ersättningsärende i Primula. Vi vill inte ha kvitton som gäller både den anställda och dennes sällskap och/eller privata kostnader som ersättning inte söks för.
  • Vid utrikes tjänsteresa ska du ha med dig Swedish State Business Travel Insurance Certificate (Statens tjänstereseförsäkring) som intygar att du är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionen och går att hämta ut hos Lotta Malmström.
  • Om du behöver pengar under resan kan du ansöka om ett Reseförskott (läs mer under Reseförskott).
  • Om du vill ansöka om medel för Kompetensutveckling för resa eller konferens fyller du i blankett och lämnar till Eva Olsson:
    Ansökan om kompetensutvecklingsmedel (116 Kb)