Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
Forskarutbildning

Forskarutbildning i pedagogik

Är du en nyfiken person som drivs av en lust att gå på djupet i ditt lärande? Har du en forskningsfråga som du brinner för? Vill du bidra till ökande kunskaper om lärande, utbildning och utveckling? Tycker du om att skriva vetenskapliga texter på engelska och svenska? Kan du ta ansvar för att på ett självständigt sätt organisera ditt arbete och din tid och hålla en deadline? Då kan utbildning på forskarnivå i pedagogik vara ett alternativ att fundera över.

Dialogtorg: Livslångt lärande i en föränderlig värld

Dialogtorg: Livslångt lärande i en föränderlig värld

Forskarstuderande vid Institutionen för pedagogik och didaktik bjuder in till presentation och samtal om pedagogik i vår omvärld. Välkommen!

Bubbla

Program Dialogtorg: Livslångt lärande i en föränderlig värld

Evenemanget Dialogtorg: Livslångt lärande i en föränderlig värld hålls i huvudsak på svenska men en del av presentationerna kommer att ges på engelska då dessa presentatörer har en internationell bakgrund.

KONTAKT

Carina Carlhed
Studierektor forskarnivå
Tfn: 08-16 3087
E-post:

Christina Edelbring
Utbildningsadministratör
Tfn: 08-16 3650
E-post: forskarutbildning@edu.su.se

Emma West
Tfn: 08-16 3976
E-post: forskarutbildning@edu.su.se