Intervjuer i media

Tyra Nilsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

Nyfiken på pedagogisk filosofi? Se en diskussion på Filosofifestivalen 2018 om kreativitet (film)

Klas Roth, professor, och Tyra Nilsson, doktorand, deltar i Filosofifestivalen 2018, kring temat Kreativitetens gränsland.

Jon Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

”För att främja lärande behövs utrymme för reflektion, anser Jon Ohlsson, arbetslivsforskare"

Jon Ohlsson, professor, intervjuas i Jusektidningen Karriär. Artikeln handlar om att vissa branscher kräver konstant utveckling för att vara konkurrenskraftiga. Ny teknik, nya regler och nya processer ställer konstanta krav på kompetens. Men hur möter man dem?

Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Se Åsa Sundelin berätta om Studie- och yrkesvägledning för nyanlända på UR (film)

Åsa Sundelin har skrivit sin avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration. Här berättar hon i en intervju på utbildningsradion (UR) om varför SYV är så viktigt för nyanlända.

Max Scheja

NU2018: Det akademiska lärarskapet

Max Scheja var en av huvudtalarna på konferensen Nu2018: Det akademiska lärarskapet, som ägde rum vid Mälardalens högskola, den 9-10 oktober. Här länkas Max Schejas keynotenaförande: "Forskning om studenters lärande som grund för utveckling av akademiskt lärarskap i högskolan".

Rebecca Adami i FN

Öppen föreläsning med Rebecca Adami - se videon på Play

Rebecca Adami, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, berättar om kvinnorna bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – vilka var de och vilken roll hade de att spela?

IBP

Tillbaka på jobbet - och det känns inte bra. Hur ska du förändra din arbetssituation?

Ingela Bergmo-Prvulovic ger råd i Dagens Nyheter om hur man ska tänka kring sin karriär: "Fem steg till ett bättre arbetsliv". - Ett sätt att göra det är att tänka på arbetslivet ur ett utbytesperspektiv.

Mostphotos

Rektorsstöd och samarbete ska öka elevernas resultat

Ett antal samverkande lärosäten stödjer huvudman, skolor och förskolor med stora utmaningar sedan 2016. Det handlar om Skolverkets regeringsuppdrag Samverkan för bästa skola. Martin Rogberg, Stockholms universitet, samordnar det vetenskapliga stödet till Skolverket nationellt. Här summerar han sina intryck från de första ett och ett halvt åren.

Eleanor Roosevelt

Kvinnornas roll bakom FNs deklaration om mänskliga rättigheter

Rebecca Adamis forskning lyfter kvinnorna bakom Deklarationen om mänskliga rättigheter. Uppmärksammas inför 8 mars.

Marianne Döös, professor

”Delat ledarskap har funnits sedan romarriket”

Marianne Döös, professor, intervjuas i tidningen Karriär, om sin forskning kring delat ledarskap. Här berättar hon om utmaningarna men också om vinsterna det kan ge i komplexa verksamheter: – Delat ledarskap framkommer ofta som en lösning på komplexa och omfattande uppdrag, säger Marianne Döös.

Bild från Mostphotos

Borde-fråga i undervisningen ökar miljömedvetenhet

– Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen. Lärare som enbart pratar om hur något ”är” missar viktig kunskap om miljöpåverkan. Det säger Caroline Ignell, gymnasielärare och lärarutbildare som nyligen disputerat i pedagogik.

Anki och Ingela

Ny bok vill bidra till ett nytänkande kring karriärvägledning och social rättvisa

Ingela Bergmo Prvulovic och Anki Bengtsson medverkar i en ny bok om karriärvägledning och social rättvisa. De vill bidra till att skapa diskussion och nytänkande kring vägledning.

Ingela Bergmo Prvulovic

Balansen mellan ekonomiska och humana värden

Ingela Bergmo Prvulovic, lektor, berättar om boken "HR-Att ta tillvara mänskliga resurser", i tidningen Personal och ledarskap. ”Vi vill i boken lyfta fram de humana värdena i balans med de ekonomiska. Det ena behöver inte utesluta det andra”, säger Ingela Bergmo-Prvulovic.

Sputnikfrimärke

Hur Sputnik skapade en utbildningschock den 4 oktober 1957

Joakim Landahl, utbildningshistoriker, berättar på sin blogg idag, vilken debatt om skolan som drogs igång i USA, och även i Sverige, när Ryssland lyckades sända upp satelliten Sputnik, den 4 oktober 1957. Det är idag exakt 60 år sedan. Var det ryska skolsystemet överlägset det amerikanska?

Katarina Lagerkrantz All

Intervju: Vuxna elevers erfarenheter av utbildningen i vård- och omsorg på komvux

Vilka erfarenheter har vuxenelever av den gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen inom komvux? Och vilken betydelse har utbildningen haft för dem? Det berättar Katarina Lagercrantz All om i Encells senaste nyhetsbrev. Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen.

Bokmässan logga

Ruhi Tyson deltar på bokmässan och pratar om "bildning"

Ruhi Tyson, vik. universitetslektor, håller en kortföreläsning på årets Bokmässa om bildning. Titeln på föreläsningen är: "Bildad är den som aldrig kränker en annan människa". Ruhi är bokbindare och yrkeslärare, och disputerade tidigare i år på en avhandling om bildning och yrkeskunskap. 

Niclas Rönnström

Pedagogiskt ledarskap - ett fenomen i förändring som syftar till förändring

Niclas Rönnström, utbildningschef på rektorsprogrammet, berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna: från att betraktas som flum till att ses som nyckeln i förändringsarbete. Filmade föreläsningar från rektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2017. Utbildningsradion (UR). Se filmerna här. 

Rebecca Adami

Rebecca Adami uppmärksammas för forskning om mänskliga rättigheter och pedagogisk filosofi

Rebecca Adami, lektor, uppmärksammas av Columbia University i ett alumnporträtt, för sina senaste internationella artiklar som hon skrev när hon var gästforskare där, vid Institute for the Study of Human Rights. Läs här om Rebecca Adamis forskning om mänskliga rättigheter och pedagogisk filosofi. 

Lena Wilhelmson

"Det är viktig att kunskap om vuxnas lärande får fotfäste i arbetslivet"

Lena Wilhelmson intervjuas i Encells nyhetsbrev som månadens forskarintervju. Nyhetsbrevet ges ut av Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, vid Jönköpings universitet. Lena Wilhelmson intervjuas om sin forskning kring delat ledarskap.

Lena Wilhelmsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Hur många får en rektor vara?

Lena Wilhelmson, docent i pedagogik, intervjuas på Encells webbplats, Jönköpings universitet, om sin forskning kring delat ledarskap i skolan. "Forskarna har fått signaler om flera fördelar med delat ledarskap. En fördel är att funktionellt delat ledarskap kan ge effektivare beslutsfattande", framgår av reportaget.

Ruhi Tyson

Dagens Nyheter: ”Ruhi gör teori av praktiken”

Eva-Karin Gyllenberg har skrivit ett fint porträtt av Ruhi Tyson, yrkeslärare och nybliven doktor i pedagogik. Läs om vad som inspirerat till avhandlingen, som handlade om ”yrkesklokhet”.

Expertlista 8 mars 2017

Internationella kvinnodagen 8 mars: Expertlista om genus, jämställdhet och feminism

Inför den Internationella kvinnodagen den 8 mars har Stockholms universitet gjort en expertlista där vi har med tre forskare: Eva Amundsdotter (Genus, makt och normer i organisationer), Rebecca Adami (Kvinnor och mänskliga rättigheter), och Paula Mählck (Jämställdhet och diskriminering inom akademin). 

Bagare

Doktoranden Ruhi Tyson: En skola för bildning kräver synliggörande av lärares didaktiska arbete

Ruhi Tyson, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, disputerar i vår på en avhandling om bildning och yrkeslärares berättelser. Här berättar han om sina tankar kring vikten av att synliggöra lärares didaktiska arbete: "För att komplettera och utmana den bild storskaliga test som PISA ger behövs fallberättelser genom vilka bildningsdidaktiken synliggörs".

SVD läsprojekt

"Så förvandlas motvilliga skolkillar till bokläsare"

Ulf Fredriksson, docent, och utredare av regeringens läsa- skriva- räknagaranti, säger i en intervju i Svenska Dagbladet att studier visar att pojkars läsning av inte minst skönlitteratur minskat rejält under 2000-talet, och att man kan misstänka att pojkar på yrkesgymnasium är ännu mer berörda av det. Han pekar på att de som knappt läser skönlitteratur troligen har vissa svårigheter att ta till sig innehållet i vanliga textböcker, och därför kan det gå ut även över andra ämnen.

Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Åsa Sundelin: Var tredje elev vill ha mer syv

Åsa Sundelin, lektor, uttalar sig i Skolvärlden om en undersökning som visar att mer än var tredje elev inte tycker de får tillräckligt med hjälp från studie- och yrkesvägledningen. En rimlig lägstanivå bör införas, tycker hon, eller att studie- och yrkesvägledningen blir ett ämne med egen kursplan som i Finland.

Ulf Fredriksson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

"Läsexperten som vill tvinga fram stöd"

Ulf Fredriksson hävdar att hans åtgärdsgaranti kan förbättra framtida Pisaresultat – men bara om likvärdigheten ökar.

NTD: TT

Ali Osman intervjuas i SR Studio Ett

Ali Osman, docent, intervjuas i SR Studio Ett, om somaliska flickor i Sverige och vilka framtidsdrömmar de har. Utbildning är ett sätt att nå frihet och självständighet, berättar han bland annat.

Marianne Döös

Dubbelt ministerbesök: "Det finns ett stort intresse i skol-Sverige runt det man gör i Södertälje"

Det var dubbelt ministerbesök i Järna på torsdagen då Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson hälsade på i Eneskolan. "Det finns ett rätt stort intresse i skol-Sverige runt det man nu gör i Södertälje. Jag tror att vi kommer att se fler kommuner göra likadant", sade Gustav Fridolin. Det är Marianne Döös projekt om delat ledarskap som föranledde ministerbesöket. 

Skolverket

Bättre betyg för skolan: Ulf Fredriksson deltar i Vetandets värld idag om senaste Pisa-rapporten

Idag deltar Ulf Fredriksson i radioprogrammet Vetandets värld mellan 12.10-12.30 om senaste Pisa-rapporten som Skolverket presenterade kl 11 imorse. Ulf Fredriksson har deltagit i det svenska analysarbetet av Pisa 2015. Bättre resultat än förra Pisa-undersökningen 2012 - men större klyftor mellan skolorna. 

Klara Bolander Laksov

Hon satsar på webb-tv och skapar dialog om pedagogik

Klara Bolander Laksov och hennes kollegor har startat Pedagogeeks, ett webb-tv-progam om högskolepedagogik. – Det är viktigt att skapa en kultur som gynnar lärandet, där kollegor för en dialog med varandra, säger Klara i tidningen Universitetsläraren, som skriver om det i senaste numret.

Två rektorer

Två skolledare - bra för hälsan och verksamheten

Webbplatsen Sunt arbetsliv skriver om två skolledare på Hovsjöskolan i Södertälje som deltar i Marianne Döös studie om delat ledarskap. Mer tid frigörs för att rektorn ska kunna driva det pedagogiska arbetet på skolan i den här modellen. De tror att det också kan ha en positiv påverkan på lärarnas hälsa när rektorn kan vara pedagogisk ledare och har tid att delta i klassrummet, prata med lärarna och återkoppla. Sjukfrånvaron har gått ned.

Max Scheja. Foto: Niklas Björling

Hur kan spetsforskningen hitta in till föreläsningssalarna och till studenterna?

Hur kan lärare vid universiteten utveckla sin undervisning så att studenterna får utbildning i toppklass? "Visst är forskningen viktig - men det är också viktigt att spetsforskningen hittar in till föreläsningssalarna och till studenterna". Det säger Max Scheja, som arbetar med akademiskt lärarskap, i en intervju i Universitetsnytt.

Läsebok Foto: TT

Varför har pojkar sämre resultat i skolan?

Ulf Fredriksson deltar i P1 morgon idag och pratar om varför pojkar presterar sämre än flickor i svenska grundskolor. Här kan du lyssna på inslaget.

Foto: Eva Dalin

Ulf Fredriksson berättar om läsa-skriva-räkna-garantin

"Skälet till att det är viktigt att införa en åtgärdsgaranti är att andelen elever med svaga resultat i läsning, skrivning och matematik har ökat, men också att det oavsett hur stor denna andel är har alla barn rätt att få en god start på sin utbildning". Ulf Fredriksson berättar om bakgrunden till utredningen, rekommendationerna och vad som händer nu.

Ulf Fredriksson

Ulf Fredriksson har utrett en läsa-skriva-räkna-garanti

Den 27 september överlämnade Ulf Fredriksson sin utredning om en läsa-skriva-räkna-garanti till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen har fått stor uppmärksamhet i media. Utredningens förslag är att "alla skolelever i förskoleklass ska genomgå en obligatorisk kartläggning. Dessutom ska elever i årskurs 1 och 3 ta del av en åtgärdsgaranti".

Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, IPD

Åsa Sundelin intervjuad av norska Veilederforum

Det norska webbforumet Veilederforum har skrivit om Åsa Sundelins avhandling ”Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie - och yrkesvägledande samtal med unga i migration”.

Marianne Döös

Lärande sker hela tiden

Marianne Döös intervjuas på Pedagog Stockholm om sin forskning kring lärande i arbetslivet. "Så fort du gör något så lär du dig samtidigt. Den kunskapen kan man använda sig av som chef för att fundera på hur det här lärandet kan riktas, vilka som behöver lära ihop och vad som behöver förändras för att det ska ske".

Foto: Eva Dalin

Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?

Marianne Döös och Lena Wilhelmson har tillsammans med Erik Berntson på Psykologiska institutionen fått 2,5 miljoner i forskningsanslag från AFA för en studie om Funktionellt delat ledarskap. Rektorers och förskolechefers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för både dem själva, medarbetare och elever. Delat ledarskap mellan chefer kan förbättra såväl beslutskraft som organisatorisk uthållighet och skapa en hållbar arbetssituation.