Unsplash: Kaleidico

Aktuella publikationer

Eva Amundsdotter

Linghag, S. Ericson, M., Amundsdotter, E & Jansson, U. (2016). I och med motstånd. Förändringsaktörers handlingsutrymme och strategier i jämställdhets- och mångfaldsarbete. Tidskrift för genusvetenskap 37(3):9-28.

Amundsdotter, E., Ericson, M., Jansson, U. & Linghag, S. (2015). Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete. Karlstads universitet.

Susanne Andersson

Andersson, S (2016). Kollektivt lärande på genusvetenskaplig grund. I O. Granberg, O. & Ohlsson, J. (Red). Kollektivt lärande – i arbetslivet. Stockholm: Studentlitteratur.

Sundin, E, Berglund, K & Andersson, S (2016). Att stimulera och stödja innovationsprocesser. I McKelvey, M. & Zaring, O. Sveriges entreprenöriella ekosystem. Stockholm: Esbri.

Ingela Bergmo-Prvulovic

Ahl, H., Bergmo-Prvulovic, I (2017). (Red). HR – Att ta tillvara mänskliga resurser. Lund Studentlittratur AB. 

Carina Carlhed

Carlhed, C (2019). Det medicinska fältet. (The medical field). In Thomas Brante, Kerstin Svensson & Lennart G Svensson (Eds). Framväxten av det professionella landskapet. [The rise of the professional landscape]. Lund: Studentlitteratur. (67 p).

Marianne Döös

Döös, M, Vinell, H., & von Knorring, M. (2017). Going beyond “two-getherness”: Nurse managers’ experiences of working together in a leadership model where more than two share the same chair. Intensive and Critical Care Nursing, 43(December), 39-46. doi: 10.1016/j.iccn.2017.04.009

Döös, M, Johansson, P & Wilhelmson, L (2015). Beyond being present: Learning-oriented leadership in the daily work of middle managers. Journal of Workplace Learning, 27(6), 408-425. http://dx.doi.org/10.1108/JWL-10-2014-0077

Eva Insulander

Insulander, E (2019). Representations of migration, borders and memories in exhibitions: a multimodal text analysis. Museum & Society 17(1), 117-132.
Insulander, E, Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (2019) Design för lärande – Historia. Medeltiden som exempel. Stockholm: Liber.  

Anna Nørholm Lundin

Nørholm Lundin, A (2019). ”Practice and all is coming” – en rekonstruktion av yoga som social och pedagogisk praktik. I Af Praktiske Grunde. Nordisk tidskrift for kultur- og samfundsvidenskap. Nr 1-2, 2019. http://praktiskegrunde.dk/pg(2019-1+2).html

Nørholm Lundin, A (2019). Maestro! Yrkesmusikers sociala praktik, relativa framgång och habitus. I Praxeologi - Et kritisk blikk på sosiale praktikker. Vol 1, 2019. Bergen Universitet. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/1566

Nørholm Lundin, A (2018). Himmel och helvete: Framgång, ambivalens och habitus hos professionella musiker. I Af Praktiske Grunde. Nordisk tidskrift for kultur- og samfundsvidenskap. Nr 1-2, 2018. http://praktiskegrunde.dk/2018/praktiskegrunde(2018-1+2d)lundin.pdf

Tobias Malm

Malm, T. (2020). "Learning to develop as a rock band: The contradiction between creativity and entrepreneurship". Learning, Culture and Social Interaction, 25, 100379. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100379

Malm, T (2018). "Recognizing the practitioner-self: lessons from studying rock bands at-home", Journal of Organizational Ethnography, Vol. 7 Issue: 2, pp.135-146, https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1108/JOE-11-2017-0060

Malm, T & Thunborg, C. (2018), "Från källarband till småföretag – kreativitet och entreprenörskap i popband", i Granberg, O. & Ohlsson, J. (red.), Den lärande organisationen 2.0, Lund: Studentlitteratur. ss. 99–125.​

Jon Ohlsson

Granberg, O & Ohlsson, J (2018). Den lärande organisationen 2.0, (red.). Lund: Studentlitteratur.

Granberg, O & Ohlsson, J (2017). Kollektivt lärande. (red.). Lund: Studentlitteratur.

Aron Schoug

Schoug, A & Wilhelmson, L (2015). Att leda de engagerade. I Segnestam Larsson, O. (ed.). Förtroendevald: åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor. Stockholm: Idealistas.

Schoug, A (2016). To lead the engaged – a nonprofit board perspective on volunteer engagement and leadership. The third sector in transition: accountability, transparency, and social inclusion; conference working papers series - volume X. International society for third-sector research.
http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/WP_Stockholm/11142016/To_Lead_Schoug.pdf

Camilla Thunborg

Thunborg, C & Bron, A (2018). Policies for Equality and Employability: Consequences for Non-Traditional Students in Sweden. In Barbara Merrill, Andrea Galimberti, Adrianna Nizinska, José González-Monteagudo (Eds), Continuity and Discontinuity in Learning Careers: Potentials for a Learning Space in a Changing World. Rotterdam: Brill Academic Publishers, 2018, s. 125-131.

Thunborg, C & Bron, A (2018). Being in constant transition or recurrent formation: Non-traditional graduates’ life transitions before, during and after higher education in Sweden. Studies in the Education of Adults, ISSN 0266-0830, E-ISSN 1478-9833.

Thunborg, C (2016). Identitetsdilemman vid organisationsförändringar. I Granberg, O. & Ohlsson, J. (Red.) Kollektivt lärande. (sid  77-99) Lund: Studentlitteratur.

Lena Wilhelmson

Wilhelmson, L & Döös, M (2016). Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (4:e uppl.)

Wilhelmson, L, Moström Åberg, M, Backström, T & Köping Olsson, B (2015). Enabling transformative learning in the workplace: An educative research intervention. Journal of Transformative Education, 13(3), 219-238. DOI: 10.1177/1541344615574599.