Utbildningshistoria och utbildningssociologi

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
 4. Forskning
 5. Forskargrupper
 6. Utbildningshistoria och utbildningssociologi
 7. Forskargruppen för utbildningshistoria och utbildningssociologi

Forskargruppen för utbildningshistoria och utbildningssociologi

Vänligen fyll i formuläret nedan

Kontakta redaktör

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

KONTAKT

Nyhet: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria

PEDASK-perspektiv på dagens skola

Aktuella forskningsprojekt

 • Att bli ”svensk lärare” - En studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning (2017-2018), (finansierat av IFAU). Forskare: Larissa Mickwitz och Anki Bengtsson.

 • "Hållbart lärande (2017-2020)", (finansierat av Stockholms stad). Forskare: Christian Lundahl (projektledare), Örebro universitet, Larissa Mickwitz och Pia Skott, Stockholms universitet.

 • "Fostran av vetenskapliga eliter i kalla krigets skugga 1962-1985". (Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 2.5 miljoner) Forskare: Daniel Lövheim.
  Mer information om projektet

 • "Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900". (VR 3 miljoner). Forskare: Johanna Ringarp, projektledare, (Inst. för pedagogik och didaktik), Anne Berg, Uppsala universitet 
  Mer information om projektet

 • ”Varför krisar skolan? Föränderliga diskurser och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950-2020”. (VR 4,3 milj.) Forskare: Joakim Landahl

 • ”Etableringsutbildningar. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet”. (VR 5,8 milj.) Forskare: Ida Lidegran, Uppsala universitet, projektledare, Johanna Ringarp (Inst. för pedagogik och didaktik), Martin Gustavsson, Score, Stockholms universitet

 • ”Från Paris till Pisa. Styrning av utbildning genom internationella jämförelser 1867-2015”. (VR 7,7 milj.) Forskare: Joakim Landahl (Inst. för pedagogik och didaktik), Martin Lawn och Sotira Grek från universitetet i Edinburgh samt Christian Lundahl (Örebro universitet).
  Mer information om projektet

Pågående och tidigare forskningsprojekt

Forskningsseminarier

Seminariet för forskargruppen utbildningshistoria och utbildningssociologi
Ansvarig: Joakim Landahl
Seminarierna annonseras i Kalendariet

Utbildningshistoriska seminariet
Ansvarig: Joakim Landahl, Daniel Lövheim
Seminarierna annonseras i Kalendariet

Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska seminariet USS
Ansvarig: Carina Carlhed YdhagPetter Sandgren, Stefan Lund
Seminarierna annonseras i Kalendariet

Läs mer om USS

Doktorsavhandlingar

2019 Eric Larsson: "Innerstadsgymnasierna. En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor och deras positionering på utbildningsmarknaden i Stockholm".
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2014 Åsa Broberg: "Utbildning på gränsen mellan skola och arbete. Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971".
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2011 Anna Forssell: Skolan som politiskt narrativ : En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 - 2002"
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2011 Thomas Neidenmark: "Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812−1828".
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext