Didactics as Communication

Didaktik som kommunikation

Fyll i formuläret nedan för att skicka "Didaktik som kommunikation" till en vän..

Skicka "Didaktik som kommunikation" till en vän.

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

KONTAKT

Forskningsseminarier

Didactics as Communication
Ansvarig: Tore West, tore.west@edu.su.se
Seminarierna annonseras i Kalendariet

Doktorsavhandlingar

2019 Isak Benyamine: Konstnärliga undervisningspraktiker. Genealogier, diskurser och makt.
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2015 Annika Falthin: Meningserbjudanden och val: en studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet.
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2014 Anna Åkerfeldt: Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola.
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2013 Wieland Wermke: Development and Autonomy: Conceptualising teachers’ continuing professional development in different national contexts.
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2013 Barbro Westlund: Att bedöma elevers läsförståelse: En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår.
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2012 Annika Elm Fristorp: Design för lärande - barns meningsskapande i naturvetenskap.
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext

2012 Eva-Maria Tebano Ahlquist: Skolans levda rum och lärandets villkor: Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö.
Länk till doktorsavhandlingen i fulltext