Sista anmälningsdag till vårterminen 2018 var den 16 oktober. Utbildningar där det finns platser kvar öppnar igen för sen anmälan den 15 december.
Anmälan gör du på antagning.se.

Program med start VT2018

 

Fristående kurser VT2018 (grundnivå)

 

Fristående kurser VT2018 (avancerad nivå)

 

Många av våra utbildningar startar enbart på höstterminen. Se institutionens hela kurs- och programutbud på grund- och avancerad nivå.

 

Kurssidor

Alla kurser vid Institutionen för pedagogik och didaktik har en egen kurssida där du hittar viktig information om kursen. På kurssidan hittar du bland annat kursbeskrivning, information om kursstart, studiehandledning samt kontaktpersoner för kursen. Kurssidor vid Institutionen för pedagogik och didaktik.