Rektors- och skolledarskapsutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Rektors- och skolledarskapsutbildning
Delat ledarskap

"Delat ledarskap i skolan uppstår trots hinder"

- Rektorer har stor betydelse, för elevernas resultat och lärarnas arbetsmiljö. Det är ett svårt uppdrag och det är dumt att det inte ska få göras gemensamt, säger Marianne Döös, i tidningen Kvalitetsmagasinet, där hon intervjuas om sin forskning kring delat ledarskap för rektorer. Här berättar hon om hur det kan gå till, svårigheter och vad medarbetarna i studien tycker om delat ledarskap.

Martin Rogberg, Samverkan för bästa skola, Institutionen för pedagogik och didaktik

"Forskare ska ge skolor särskilt stöd"

Martin Rogberg intervjuas i tidningen Specialpedagogik (Lärarförbundet) om projektet Samverkan för bästa skola. "Skolor missar elever som har behov av särskilt stöd. Nu ska forskare på plats hjälpa till där kunskapsresultaten och likvärdigheten är som sämst", skriver tidningen Specialpedagogik, bland annat.

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap i förändring – men på vilket sätt?

Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 äger rum den 8 maj. Syftet med rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 är att belysa och diskutera skolledarskap och förändringar inom detta område utifrån aktuell forskning. Konferensen är en mötesplats där forskare diskuterar innebörder, förändringar och praktiska utmaningar tillsammans med huvudmän och verksamma ledare inom förskola och skola.

Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Stockholms universitet nav i samverkan för en likvärdig skola

Nu är det klart att Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever. Samordningsansvaret ligger hos oss. – Vår roll blir att bidra till Skolverkets analysprocess, att bygga praktiknära kunskap samt att matcha insatser med rätt forskarkompetens, säger Martin Rogberg, nytillträdd projektkoordinator.