Skulpturen Pärlan, av konstnären Frida Tebus. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Skulpturen Pärlan, av konstnären Frida Tebus. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Utbildning

I vårt utbildningsuppdrag på grund och avancerad nivå ansvarar vi för fristående kurser i pedagogik och didaktik, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet, Magisterprogram i pedagogik och didaktik samt Masterprogram i pedagogik, didaktik och internationell och jämförande pedagogik. Forskarutbildning ges i pedagogik.

Vi medverkar i PAO programmet, Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier, Digitala medieprogrammet samt i de olika lärarprogrammen med pedagogik- och didaktikkurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utöver dessa uppdrag har vi ett stort och alltjämt växande åtagande i uppdragsutbildning, framför allt Rektorsprogrammet där vi har det övergripande ansvaret.

CeUL - Centrum för universitetslärarutbildning är administrativt placerat vid institutionen för pedagogik och didaktik och har som uppdrag att ge kompetensutvecklande utbildningar inom pedagogik och ämnesdidaktik på universitetsnivå för Stockholms universitets lärare, undervisande doktorander och handledare inom forskarutbildningen.

Vid institutionen arbetar idag ca 70 forskare/lärare, drygt 70 aktiva doktorander och fler än 20 administratörer.

Läs om våra utbildningar

Forskning

Forskningen vid institutionen är organiserad i olika forskargrupper med övergripande forskningsområden: 

  • Didaktik
  • Högskolepedagogik och pedagogisk filosofi
  • Internationell och jämförande pedagogik 
  • Karriärutveckling och vägledning
  • Organisationspedagogik
  • Pedagogik och hälsa
  • Yrkeskunnande och lärande
  • Utbildningsstudier 
  • Vuxnas lärande

Läs mer om forskningen
Presskontakt

Hitta hit

Du hittar oss i ett rött tegelhus i den nordligaste delen av campusområdet (Frescativägen 54), alldeles bakom Naturhistoriska riksmuseet.