Utbildning

VT21

Terminsstart VT2021

Det är mycket praktiskt att hålla koll på inför terminsstarten. Därför har vi samlat all viktig information kring terminsstarten och hur du ska gå till väga för att påbörja dina studier hos oss! 

Gamla böcker: Most photos

Kurssidor

Du hittar alla våra kurssidor här: su.se/utbildningskatalog

I sökrutan skriver du in kurskod eller kursens namn. 

Vi håller på att ändra struktur på vår webb. Därför kan det under den närmaste månaden vara lite svårare att hitta. Våra programsidor finns här.

Foto: Mitt Livs Val

Ta chansen och anmäl dig som studiementor

Är du intresserad av att delta i mentorprogrammet till våren 2021? Nu söker Mitt Livs Val nya studenter från Stockholms universitet som är intresserade av att delta som studiementorer. 

I Mitt Livs Vals mentorprogram blir du som student på Stockholms universitet matchad med en nyanländ eller ensamkommande ungdom mellan 16 till 20 år och som pluggar på gymnasiet.

Som studiementor får du möjligheten att inspirera och motivera ungdomen till fortsatta studier efter gymnasiet. Under terminens gång arbetar ni med ett specifikt studiemål utifrån ungdomens behov och önskemål.

Informationssymbol

Webbaserad undervisning vid Institutionen för pedagogik och didaktik även i vår

Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för pedagogik och didaktik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Studentinformation

Foto: Niklas Björling

Studieinformation

Här hittar du som är student information om allt som rör dina studier, om hur du tar ut examen, hur du kan studera utomlands genom våra avtal, samt vanliga frågor & svar.

Studentservice, studievägledning och kursadministration

Studentservice i Studenthuset:

Studievägledarna på Institutionen för pedagogik och didaktik:

Kursadministrationen: studieinfo.edu@su.se

Blanketter: Studieavbrott / Studieuppehåll

Om du av någon anledning behöver göra ett uppehåll eller avbryta dina studier är det viktigt att vi får ett meddelande om det. Här finns information och blanketter. 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Tänk på att din ansökan om stöd bör göras i god tid, så att du redan vid kursstart kan informera din institution om ditt behov av stöd.

Examensbevis

Ansök om examen

Du ansöker själv om ditt examensbevis via Mina studier på mitt.su.se.