studentkommunikation

Webbregistrera dig i tid för att behålla din plats!

Du som har blivit antagen till kurs eller program på Institutionen för pedagogik och didaktik HT19 måste aktivera ditt universitetskonto och registrera dig. Webbregistreringen till höstens kurser är öppen 9 -21 augusti 2019.

OBS! Kurser som börjar senare än terminsstarten den 3 september kan ha andra registreringsdatum. Datumet för just din kurs hittar du på kursens hemsida.                         => kurshemsidor < =

För att webbregistrera dig behöver du:

  1. Aktivera universitetskonto
  2. Webbregistrera dig via Ladok för studenter
  3. Tekniska problem med webbregistrering: Kontakta i första hand helpdesk via 08-161999 eller helpdesk@su.se

OBS! Om du inte registrerar dig under registreringsperioden tolkas det som att du avstår från studieplatsen och du förlorar då din plats, som kan ges till sökande från reservlistan.

Reserver

Som reserv kan du inte webbregistrera dig. Erbjuds du en plats kommer vi att kontakta dig via e-post inför kursstart. Reservantagningen startar tidigast den 22 augusti, och då kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen.

Se ditt välkomstmejl för mer information. Om du inte har fått ett välkomstmejl tre veckor före kursstart, kontakta kursadministratören för din utbildning.