Ökat intresse för pedagogisk kompetens på arbetsmarknaden

På senare år har intresset för pedagogik ökat inom HR-området, karriärutvecklingsområdet och inom IT-branschen. Många som studerar pedagogik har redan lång arbetslivserfarenhet och läser pedagogik för att vidareutveckla sig inom sina respektive specialområden. Andra läser pedagogik som ett komplement till en examen i annat ämne.

Ansök här

Läs mer om Pedagogik 1 och ansök här

Sök alla kurser som är öppna för sen anmälan här

Möt våra studenter

Janine Ritari
Janine Ritari, SYV-programmet

Janine Ritari läser SYV-programmet:

"Jag har alltid varit intresserad av människor och samtal och funderade länge på både psykolog och socionomprogrammet. Att det blev studie- och yrkesvägledarprogrammet berodde på det tvärvetenskapliga upplägget, där jag fick läsa en blandning av i stort sätt allt jag var intresserad av, beteendevetenskap, sociologi, politik, pedagogik och samtalsmetodik. Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig!" Läs mer om Janine

Möt våra lärare

Gustav Lymer
Gustav Lymer. Foto: privat

Gustav Lymer är docent i pedagogik och undervisar och handleder studenter i ämnet pedagogik. 

"Jag läste kognitionsvetenskap på grundnivå, med tillägg av kommunikationsvetenskap, filosofi, cellbiologi och neurovetenskap. Av någon anledning tyckte jag alltid att dessa ämnen blev riktigt intressanta först när de tillämpades på förändring, utveckling och lärande. Kanske handlar det om den generella sanningen att olika fenomen visar sin sanna natur först ’i rörelse’, oavsett om det handlar om hjärnan, en individs medvetande, eller samhället i stort". Läs mer om Gustav