Foto: Niklas Björling

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via www.antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas din anmälan efter det datum du anmälde dig. Sena anmälningar handläggs löpande och det kan dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan.

Utbildningar som öppnar för sen anmälan

Nedan hittar du våra kurser och program som kan öppna för anmälan den 15 juli.

Här kan du läsa mer om utbildningarna och söka direkt den 15 juli

 

Fristående kurser på grundnivå

 • Pedagogik I (PEG100), 30 hp     
 • Pedagogik II (PEG220), 30 hp       
 • Pedagogik III (PEG320), 30 hp     
 • Argumentera med forskning (PEG105), 7.5 hp, distans
 • Bedömning av kunskap (UCG030), 7.5 hp, distans
 • Det proffessionella samtalet 1 (UC108F), 7.5 hp
 • Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare (YPGN10), 7.5 hp, distans
 • Genus i vård, hälsa och lärande (VPG060), 7.5 hp, distans
 • Montessoripedagogik (UCG010), 30 hp, halvfart
 • Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram (UCG011), 7.5 hp, distans
 • Utbildning i det mångkulturella samhället (PEG104), 15 hp, ges på engelska 
 • Vetenskaplig teori och metod I (PEG103), 7.5 hp         

Fristående kurser på avancerad nivå

 • Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys (PEA436), 7.5 hp, distans
 • Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp 
 • Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp
 • Karriärvägledning i förändändring (PEA426), 7.5 hp, distans
 • Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen (PEA437), distans
 • Mänskliga rättigheter och utbildning (PEA470), 7.5 hp, ges på engelska  
 • Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp  
 • Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv (IPA458), 7.5 hp, ges på engelska
 • Styrning, utvärdering & utveckling (UCA437), 7.5 hp, distans
 • Utbildning för hållbar utveckling (PEA473), 7.5 hp, ges på engelska  
 • Utbildningsorganisation och ledarskap (PEA474), 7.5 på, ges på engelska  
 • Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp  

Kandidatprogram

 • Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap (SPOFK), 180 hp

Masterprogram

 • Masterprogram i pedagogik (SPEKO), 120 hp