Vad tycker våra studenter?

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Utbildning
  5. Vad tycker våra studenter?
Janine Ritari

Janine Ritari: SYV-programmet

"Jag har alltid varit intresserad av människor och samtal och funderade länge på både psykolog och socionomprogrammet. Att det blev studie- och yrkesvägledarprogrammet berodde på det tvärvetenskapliga upplägget, där jag fick läsa en blandning av i stort sätt allt jag var intresserad av, beteendevetenskap, sociologi, politik, pedagogik och samtalsmetodik. Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig!" 

Yohannes Hailegebreal

Yohannes Hailegebreal: PAO-programmet

"Jag hade inte så jättebra koll på vad pedagogik var innan jag började plugga. Jag tycker att det är väldigt intressant hur stor koppling pedagogiken har till organisationer och hur de fungerar, för jag läser ju personalvetenskap".

Isabella Andersson

Isabella Andersson: Mångfaldsprogrammet

"Vi lever i ständig förändring och pedagogiken studerar förändringsprocesser. Det är ju superbra tänker jag. It's great!"

Aimée Narfström

Aimée Narfström: Masterprogram i pedagogik

"Utbildningen har påverkat mig positivt eftersom jag upplever att jag har en god grund att stå på i olika sammanhang, formella som informella. Jag övade upp min förmåga att arbeta på ett metodiskt sätt, förstå vad som är stort och litet i en kontext, samt lärde mig att bli mer kritiskt resonerande". 

Tobias Malm

Tobias Malm: Masterprogram i pedagogik

"Man får träna sitt skrivande i hög grad och man får träffa och diskutera tillsammans med professorer och docenter och på så sätt komma ganska nära forskningen."

Johan Collmar Printz

Johan Collmar Printz: SYV-programmet

"Jag jobbar på korta vägen sedan augusti. Jag använder utbildningen på så sätt att jag leder samtal, det vägledande samtalet är huvudfåran i verksamheten". 

Filmer

Studenter från SYV-programmet och Yrkeslärarprogrammet, och pedagogikstudenter på PAO-programmet, Mångfaldsprogrammet och Montessoriutbildningen.