Sofia Hallqvist
Sofia Hallqvist
 

1. Varför valde du Studie- och yrkesvägledarprogrammet?
Jag har jobbat som obehörig studie- och yrkesvägledare sedan 2003 och kände att det var på tiden att jag skaffade mig behörighet.

Jag ville läsa programmet dels för att känna mig mer säker i min roll som vägledare men också för att kunna få stanna kvar i ett yrke som jag stortrivs med. Utan behörighet är man inte så intressant för en ny arbetsgivare, även om man har praktisk erfarenhet.

 

2. Varför har du valt att läsa på distans? Vad finns det för för-/nackdelar?
Distansstudier är perfekt för den som har familj och bor långt ifrån Stockholm. Det hade aldrig blivit aktuellt för mig att studera om jag varit tvungen att flytta. Dessutom hade jag ju redan en anställning som studie- och yrkesvägledare. 

Personligen ser jag inga nackdelar med att studera på distans. Det skulle i så fall vara att vi får en del av våra föreläsningar filmade istället för att se dem ”live”. Det gör att man inte kan ställa frågor till föreläsaren eller be om en förklaring om det är något man undrar över. Annars fungerar det väldigt bra att studera på distans. Många av mina kurskamrater bor i Stockholm men har valt att studera på distans i alla fall.

3. Vad innebär en campusvecka? Vad gör man?
Campusvecka är det var femte vecka och då träffas vi i på universitetet varje dag. Först är det två och en halv dag, då vi avslutar den kurs vi just läst med muntliga redovisningar. Därefter ägnas två och en halv dag åt att påbörja kommande kurs. Det innebär föreläsningar, gruppövningar, grupparbeten och genomgång av studiehandledningen. Vi träffar de lärare som är ansvariga för den delkurs som ska påbörjas. Det brukar vara intensiva och långa dagar. Men det är roligt att träffa alla kurskamrater och jag ser alltid fram emot veckorna i Stockholm.

4. Hur ordnar man sitt boende i Stockholm som distansstudent?
De flesta kurskamrater har vänner eller släktingar som de bor hos. Jag och en till bor på vandrarhem. Trots att vi delar på ett rum under campusveckorna kostar det ju en slant.

5. Hur jobbar man med sina uppgifter som distansstudent? Ensam och i grupp?
En del uppgifter ska man göra enskilt och en del i basgruppen. Vi är indelade i basgrupper om 3-4 personer. Eftersom vi bor så långt ifrån varandra brukar vi i vår basgrupp ha våra seminarier över Rix (gruppsamtal via telefon). Det fungerar hur bra som helst. De som bor nära varandra brukar träffas fysiskt ibland, men det händer att de har Rix-samtal också.

Allt material, förutom kurslitteratur i bokform, läggs ut på Mondo. Där hittar man schema, studiehandledning, artiklar, power point-presentationer, filmade föreläsningar och en massa annat. Där finns även ett forum där man kan hålla kontakt med både lärare och kurskamrater. Det är ett bra sätt att få svar på eventuella frågor som uppstår. Det är alltid någon som har ett svar.

6. Var tror du att du kommer att jobba efter din examen?
Jag kommer att fortsätta arbeta på den arbetsplats där jag har min tjänst. Där trivs jag jättebra. Men kanske kommer jag att söka mig ett nytt jobb längre fram. Det känns faktiskt riktigt bra att både ha behörighet och erfarenhet med sig i ryggsäcken!

Sofia Hallqvist, Bengstfors, 2012.