Att söka i databasen

Stockholms universitet använder sig av det nordiska systemet DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) för att elektroniskt registrera, publicera och arkivera avhandlingar, publikationer och uppsatser.

Om du vill se vad andra studenter har skrivit om kan du själv söka fram tidigare uppsatser på både grund och avancerad nivå. Du kan sedan ladda ner uppsatserna i fulltext.

Sök i Diva
Direktlänk till våra uppsatser i DiVA

Att publicera i DiVA

Institutionen för pedagogik och didaktik godkänner publicering av studentuppsatser i fulltext. Studenter som vill publicera sin uppsats i DiVA kan göra det genom att fylla i ett registreringsformulär på webben. Det är dock frivilligt att publicera sin uppsats i DiVA. Läs mer om hur du publicerar din uppsats i guiden nedan.

Guide för publicering av studentuppsatser i DiVA (233 Kb)

Har du frågor om DIVA eller uppsatsmallen?

studieinfo.edu@su.se