De flesta av våra undervisningslokaler finns på Frescativägen 54 (plan 4-7). I salsnumren anger den första siffran byggnad 1 eller 2, den andra siffran anger våningsplan, den tredje och fjärde siffran anger rumsnummer.

 

 

 

 

 

Vi använder också två hörsalar i Naturhistoriska riksmuseet (i närheten av restaurang Fossilen), G-salen som finns vid Arrheniuslaboratoriets byggnader,  hörsalar i Södra huset samt lokaler i Frescati backe.

Nedan finns en karta över hur du hittar till oss, samt undervisningslokaler på campus.

Hitta till IPD (317 Kb)