Under våren har stor del av undervisningen skett genom e-mötestjänsten Zoom. Från och med 31 augusti planerar universitetet att i begränsad omfattning återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. 

Institutionen för pedagogik och didaktik kommer att i huvudsak ge undervisning på distans under hösterminen 2020. Det gäller också för vårterminen 2021, då vi planerar att ha distansundervisning fram till slutet av mars. 

Det kan förekomma inslag av campusundervisning i enstaka kurser. Men det framgår i så fall i kursens studiehandledning och schema. 

Kom ihåg att även fortsatt vidta de åtgärder ansvariga myndigheter rekommenderar i form av handtvätt, fysiskt avstånd och att stanna hemma om du är sjuk. Studenter som uppvisar symtom kan komma att avvisas från campus.

Kurser på engelska med campusundervisning i höst

Följande kurser kommer att ha en del undervisning på campus, men det erbjuds också alternativ att delta i undervisningen online. 

  • Education for Sustainable Development (PEA473)
  • Human Rights and Education (PEA470)
  • Educational Management and Leadership (PEA474)
  • Language and Education in an International Perspective (PEA472)

Kurser med campusundervisning i vår

Informationen kommer att läggas upp närmare terminsstart. 

Läs mer