Under våren har stor del av undervisningen skett genom e-mötestjänsten Zoom. Från och med 31 augusti planerar universitetet att i begränsad omfattning återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. 

Institutionen för pedagogik och didaktik kommer att i huvudsak ge undervisning på distans under hösterminen 2020. 

Det kan förekomma inslag av campusundervisning i enstaka kurser. Men det framgår i så fall i kursens studiehandledning och schema. 

Kom ihåg att även fortsatt vidta de åtgärder ansvariga myndigheter rekommenderar i form av handtvätt, fysiskt avstånd och att stanna hemma om du är sjuk. Studenter som uppvisar symtom kan komma att avvisas från campus.

Kurser på engelska med campusundervisning i höst

Följande kurser kommer att ha en del undervisning på campus, men det erbjuds också alternativ att delta i undervisningen online. 

  • Education for Sustainable Development (PEA473)
  • Human Rights and Education (PEA470)
  • Educational Management and Leadership (PEA474)
  • Language and Education in an International Perspective (PEA472)

Läs mer