Studierektorer

Kurser på grund- och avancerad nivå inom pedagogik (inkl. kurser i internationell och jämförande pedagogik, vård-, hälso- och yrkespedagogik), Studie- och yrkesvägledarprogrammet samt Yrkeslärarprogrammet
Helena Rehn
Tfn: 08-1207  6542
E-post: helena.rehn@edu.su.se

Kurser på grund- och avancerad nivå inom didaktik, kurser i didaktik och pedagogik inom Lärarprogrammet för grund- och gymnasielärare samt Rektorsprogrammet
Eva Edman Stålbrandt
Tfn: 08-1207 6268
E-post: eva.edman-stalbrandt@edu.su.se

Forskarutbildning
Carina Carlhed
Tfn: 08-16 3087
E-post: carina.carlhed@edu.su.se

Administrativ studierektor
Maria Apelgren
Tfn: 08-16 31 39
E-post: maria.apelgren@edu.su.se

Erik Dahl
Tfn: 08-1207 6355 
E-post: erik.dahl@edu.su.se

_____________________________________________________________________________

Programansvariga

Digitala medier
Hans Melkersson
Tfn: 08-16  32 08
E-post: hans.melkersson@edu.su.se

Kandidatprogram Personal, arbete, organisation (PAO), Masterprogram PAO
Camilla Thunborg
Tfn: 08-16 39 29
E-post: camilla.thunborg@edu.su.se

Masterprogram i didaktik
Eva Svärdemo-Åberg
Tfn: 08-1207 6242
eva.svardemo-aberg@edu.su.se

Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik, 120 hp
Ulf Fredriksson
Tfn: +46 8 1207 6402
E-post: ulf.fredriksson@edu.su.se

Masterprogram i karriärutveckling och vägledning
Åsa Sundelin
Tfn: 08-1207 6399
E-post: asa.sundelin@edu.su.se 

Masterprogram i pedagogik
Eva Svärdemo-Åberg
Tfn: 08-1207 6242
E-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se

Masterprogram i pedagogik med inriktning mot hälsa
Robert Ohlsson
Tfn: 08-1207 6303
E-post: robert.ohlsson@edu.su.se

Rektorsprogrammet
Niclas Rönnström (utb. chef)
Tfn: 08-1207 6358
E-post: niclas.ronnstrom@edu.su.se

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Åsa Sundelin
Tfn: 08-1207 6399
E-post: asa.sundelin@edu.su.se 

Yrkeslärarprogrammet
Eva Eliasson
Tfn: 08-1207 6516
E-post: eva.eliasson@edu.su.se

_____________________________________________________________________