Studie- och stödsystem

Studie- och stödsystem

Här har vi samlat länkar till system, verktyg och tjänster som du som student vid Stockholms universitet behöver.

STUDENTKONTAKT

Studieinformation
E-post: studieinfo.edu@su.se

Utbildningsadministration
Utbildningsadministratörer vid institutionen

Studievägledning
Studievägledare vid institutionen

Studierektorer/programansvariga
Studierektorer/programansvariga

Koordinator för utbytesstudier
E-post: international@edu.su.se