Kontaktperson: Studievägledarna på institutionen

  1. Studenter som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd via Studentavdelningen på Stockholms universitet. Detta bör göras i god tid innan studierna startar. Ansökan görs i systemet NAIS genom att studenten laddar upp de läkarintyg/utlåtanden som beskriver funktionsnedsättningen. En samordnare från Studentavdelningen träffar studenten och tillsammans utformar de ett Intyg om särskilt pedagogiskt stöd som beskriver det stöd studenten är rekommenderad. 
  2. Studenten kontaktar studievägledarna på IPD och överlämnar kopia på intyget från Studentavdelningen, som sedan förvaras hos studievägledaren.
  3. Studievägledaren meddelar berörda lärare om vilket stöd studenten har rätt till. Studenten ansvarar sedan för fortsatt kontakt med lärarna.
  4. Om student med Intyg om särskilt pedagogiskt stöd kontaktar lärare eller annan personal på IPD ska studenten hänvisas till Studievägledaren för att boka tid för studievägledning, vid behov, och lämna kopia på intyget.