Kurssidor

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK

Kurssidor

Fristående kurser på avancerad nivå

Kurser inom lärarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

STUDENTKONTAKT

Studieinformation
E-post: studieinfo.edu@su.se

Utbildningsadministration
Utbildningsadministratörer vid institutionen

Studievägledning
Studievägledare vid institutionen

Studierektorer/programansvariga
Studierektorer/programansvariga

Koordinator för utbytesstudier
E-post: international@edu.su.se