Information om när du kan registrera dig finns på kurssidan på webben samt i det välkomstmail som skickas till dig inför terminsstart. Om du inte registrerar dig inom utsatt tid finns risk för att du går miste om din studieplats.

Kursregistrering för dig med universitetskonto vid SU

  • Om du sedan tidigare är student vid SU och har ett SU-universitetskonto loggar du in på Ladok för studenter > Aktuell utbildning och registrerar dig.

Kursregistrering för dig som är ny student vid SU

  • Gå in på su.se/aktivera och följ stegen för att aktivera universitetskontot som du behöver för att få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.
  • Registrera dig på dina kurser via  Ladok för studenter > Aktuell utbildning. Du loggar in med det användarnamn och lösenord du blev tilldelad i proceduren ovan.

Om det skulle uppstå något fel vid webbregistreringen måste du omgående kontakta den utbildningsadministratör som är ansvarig för din kurs/program (se kontaktuppgifter i välkomstmailet eller på kurssidan på webben).

Hur vet jag att jag verkligen är registrerad?

Du kan se dina registreringar på Aktuell utbildning, Ladok för studenter.

Om jag ändrat mig och inte vill gå kursen?

Om du registrerat dig och men av någon anledning inte ska gå kursen måste du meddela den utbildningsadministratör som är ansvarig för din kurs. Inom tre veckor från kursstart kan du också själv meddela tidigt avbrott på kursen via Aktuell utbildning, Ladok för studenter. Tidigt avbrott innebär att du inte längre är registrerad, och kan därför söka kursen igen en annan termin.

Om du gör ditt avbrott senare än 3 veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen igen via antagnig.se. Du måste kontakta berörd utbildningsadministratör för att bli omregistrerad på kursen. Observera att du endast bli omregistrerad i mån av plats. Reservplacerade studenter är först i turordning.