Kontakt och frågor

Alla utbildningsfrågor: studieinfo.edu@su.se
Studie- och yrkesvägledarprogrammet: marie.beckeman@edu.su.se
Yrkeslärarprogrammet - Studiegång mot vård och omsorg: hanna.licke@edu.su.se
Yrkeslärarprogrammet - Allmän studiegång: jolina.ekholm@edu.su.se
Pedagogik, PAO-programmet, Digitala medier: studieinfo.edu@su.se
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap: nanna.hubinette@edu.su.se
Masterprogram och fristående kurser på avancerad nivå: marcus.bigert@edu.su.se
Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik: emma.west@edu.su.se
​​​​​​​Lärarstudenter: susanne.wickman@edu.su.semarcus.bigert@edu.su.se;
stephanie.lisak@edu.su.se

Utbildningsadministratörer

Marie Beckeman

Rum: 1412 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6716
E-post: marie.beckeman@edu.su.se

Administrerar kurser inom:

 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet (SYV)

Fristående kurser på grundnivå:

 • Att hantera konflikter i arbetslivet (grund nivå)

 • Kommunikation, ledarskap och hälsa

 • Projekt och projektorganisation

 • Det professionella samtalet I-II

 • Vägledning i ett mångkulturellt samhälle

Marcus Bigert

Rum: 2408 (plan 4)
Tfn: 08-163 153
E-post: marcus.bigert@edu.su.se

Administrerar kurser på avancerad nivå:

 • Fristående kurser på avancerad nivå

 • Kurser inom Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp (ges tillsammans med annan institution)

 • Masterprogram i pedagogik, 120 hp

Administrerar kurser inom lärarprogrammen:

 • Skolan i samhället UCG32K (Grundlärare F-3 och 4-6)

 • Skolan i samhället UCG33K och UCG34K (Ämneslärare Historia samt Språk)

Christina Edelbring

Rum: 2608 (plan 6)
Tfn: 08-16 3650
E-post: christina.edelbring@edu.su.se

Administrerar:

 • Forskarutbildning

Jolina Ekholm

Rum: 1406 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6391
E-post: jolina.ekholm@edu.su.se

Administrerar:

 • Yrkeslärarprogrammet - Allmän studiegång

Hanna Licke

Rum: 1412 (plan 4)
Tfn: 08-16 3062
E-post: hanna.licke@edu.su.se

Administrerar: 

 • Yrkeslärarprogrammet - Studiegång mot vård och omsorg

 • Administrerar VFU för Yrkeslärarprogrammet allmän/ vård och omsorg

Stephanie Lisak

Rum 2408 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6362
E-post: stephanie.lisak@edu.su.se

Administrerar kurser inom lärarprogrammen:

 • kurser inom VAL/ULV och KPU

Emma West

Rum: 2502 (plan 5)
Tfn:
E-post: emma.west@edu.su.se

Administrerar:

 • Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik

Susanne Wickman

Rum: 1416 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6249
E-post: susanne.wickman@edu.su.se

Administrerar kurser inom lärarprogrammen:

 • Teorier om lärande och individens utveckling (DIG01K)

 • Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola (UCG20K/UCA22K)

 • Självständigt arbete i didaktik (UDA10L, UDG28L)

 • Självständigt arbete i pedagogik (UC301P, UC200P)

 • KPU: Teorier om lärande och individens utveckling (DIG11K), Läroplansteori i betyg och bedömning (DIG02K), Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola (UCA21K)