Välkommen till kursadministration vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Vi hjälper dig med studieadministrativa ärenden som rör institutionens kurser och program. Du vänder dig direkt till den administratör som har hand om din utbildning, med frågor om kursansökan, kursregistrering, resultat m.m.

Kontakt och frågor

Alla utbildningsfrågor: studieinfo.edu@su.se
Studie- och yrkesvägledarprogrammet: marie.beckeman@edu.su.se
Yrkeslärarprogrammet - Studiegång mot vård och omsorg: hanna.licke@edu.su.se
Yrkeslärarprogrammet - Allmän studiegång: jolina.ekholm@edu.su.se
Pedagogik, PAO-programmet, Digitala medier: ian.henshaw@edu.su.se
Masterprogram och fristående kurser på avancerad nivå: marcus.bigert@edu.su.se
Lärarstudenter: maria.nedvigo@edu.su.sesusanne.wickman@edu.su.se

Kursadministratörer

Marie Beckeman

Rum: 1412 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6716
E-post: marie.beckeman@edu.su.se

Administrerar kurser inom:

 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet (SYV)

Fristående kurser på grundnivå:

 • Att hantera konflikter i arbetslivet (grund nivå)
 • Kommunikation, ledarskap och hälsa
 • Projekt och projektorganisation
 • Det professionella samtalet I-II
 • Vägledning i ett mångkulturellt samhälle

 

Marcus Bigert

Rum: 1412 (plan 4)
Tfn: 08-163 153
E-post: marcus.bigert@edu.su.se

Administrerar kurser inom:

 • Fristående kurser på avancerad nivå
 • Masterprogrammet i Personal, Arbete och Organisation (PAO), 120 hp (ges tillsammans med annan institution)
 • Masterprogram i pedagogik, 120 hp
 

Christina Edelbring

Rum: 2608 (plan 6)
Tfn: 08-16 3650
E-post: christina.edelbring@edu.su.se

Administrerar:

 • Forskarutbildning
 
 

 

Jolina Ekholm

Rum: 1406 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6391
E-post: jolina.ekholm@edu.su.se

Administrerar:

 • Yrkeslärarprogrammet - Allmän studiegång
 

Ian Henshaw

Rum: 1412 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6298
E-post:
ian.henshaw@edu.su.se

Administrerar:

 • Fristående kurser på grund nivå
 • Kandidatprogram i digitala medier
 • PAO
 

Nanna Hübinette

Rum: 2502 (plan 5)
Tfn:
E-post: nanna.hubinette@edu.su.se

Administrerar:

 • Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik
 

Hanna Licke

Rum: 2406 (plan 4)
Tfn: 08-16 3062
E-post: hanna.licke@edu.su.se

Administrerar: 

 • Yrkeslärarprogrammet - Studiegång mot vård och omsorg
 • Administrerar VFU för Yrkeslärarprogrammet allmän/ vård och omsorg
 

Stephanie Lisak

Rum 2408 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6362
E-post: stephanie.lisak@edu.su.se

Administrerar kurser inom lärarprogrammen:

 • kurser inom VAL/ULV och KPU
 

Maria Nedvigo

Rum: 2408 (plan 4)
Tfn: 08-16 1064
E-post: maria.nedvigo@edu.su.se

Administrerar kurser inom lärarprogrammen:

 • Didaktik I – Skolans kunskapsuppdrag (DIG05U, UDG05L)
 • Utbildning, pedagogik och samhälle i går, idag, i morgon (UC231U)
 • Utbildningens historia och plats i samhället (UCG01K) för fritidshem
 • Skolan i samhället (UCG30K)
 • Didaktik II (DIA16U, DIA15U, UDA15L)
 • Pedagogik och utbildning II (UC430L, UC431U)
 
 

 

Susanne Wickman

Rum: 1416 (plan 4)
Tfn: 08-1207 6249
E-post: susanne.wickman@edu.su.se

Administrerar kurser inom lärarprogrammen:

 • Teorier om lärande och individens utveckling (DIG01K)
 • Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola (UCG20K/UCA22K)
 • Självständigt arbete i didaktik (UDA10L, UDG28L)
 • Självständigt arbete i pedagogik (UC301P, UC200P)
 • KPU: Teorier om lärande och individens utveckling (DIG11K), Läroplansteori i betyg och bedömning (DIG02K), Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola (UCA21K)