Kontaktperson: Studievägledarna på institutionen

  1. Den student som upplever sig diskriminerad eller kränkt/illa behandlad av personal eller medstudenter på Institutionen för pedagogik och didaktik anmäler detta till någon av studievägledarna på institutionen, alternativt till kursansvarig lärare eller annan personal på institutionen – som i sin tur involverar någon av studievägledarna.
  2. Studievägledaren bokar ett möte med studenten och utreder om ärendet omfattas av Diskrimineringslagen.
  3. Om ärendet bedöms falla under Diskrimineringslagen ska Jämlikhetssamordaren på Studentavdelningen (jamlikhet@su.se) samt prefekt för institutionen kontaktas och en utredning enligt Diskrimineringslagen påbörjas. Studievägledaren för tjänsteanteckningar och sparar mailkonversationer som rör ärendet.
  4. Om ärendet inte bedöms falla under Diskrimineringslagen diskuterar studievägledaren med studenten om tänkbara lösningar och informerar/involverar de personer som är berörda. Vid behov kan Jämlikhetssamordaren konsulteras. Studievägledaren för tjänsteanteckningar och sparar mailkonversationer som rör ärendet.
  5. Vid behov följs ärendet upp efter några veckor.