Stipendiet kan sökas av de som studerar på kandidat-/magister-/masternivå och som vill samla in material till ett examensarbete eller motsvarande under minst 8 veckor i ett utvecklingsland. För närvarande är stipendiebeloppet 27 000 kr. Ett MFS-stipendium kan sökas av en student eller i undantagsfall tillsammans med andra studenter.

Val av land och ämne

MFS-uppsatsen ska vara relaterad till aspekter så som utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Giltiga länder är de som finns på den så kallade DAC-listan. Observera att DAC-listan med möjliga värdländer inte innefattar noteringar om länder som UD avråder från att resa till. Du måste därför som sökande själv kontrollera att inte det aktuella landet ligger på UD:s lista över länder som man avråder resenärer att besöka. Listan finns tillgänglig på: www.regeringen.se/sb/d/3436

Handledare i Sverige och kontaktperson i fält

Handledare i Sverige tilldelas av Institutionen för pedagogik och didaktik. Handledaren ansvarar för att du är väl insatt i den metod du ska använda samt har kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom ska handledaren om möjligt hjälpa dig att identifiera kontaktperson i fält som i sin tur kan hjälpa dig med praktiska arrangemang både före och under fältarbetet samt kunna vara ett stöd i själva arbetet. Under ditt fältarbete ska handledaren i Sverige kunna stå i kontakt med dig för att eventuellt hjälpa dig med handledning. Efter hemkomsten får du samma handledarhjälp som övriga examensarbetes-/uppsatsstudenter.

Obligatorisk förberedelsekurs

Alla studenter som beviljats MFS-stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs innan utresan. Kursen pågår i två dagar och behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation, viss metodik samt övergripande information. Läs mer om MFS och hur du söker.