Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktikplatsen söker du själv upp. När du har hittat en organisation/företag, som kan erbjuda dig en praktikplats och handledare, ska Institutionen för pedagogik och didaktik godkänna att praktikplatsen är relevant för din utbildning. Vi skriver under ett s k Learning Agreement for Traineeship, som även skrivs under av den mottagande organisationen/företaget. I detta dokument ska bl a information om planerna för vad studenten ska arbeta med under praktiken, arbetsvillkor etc finnas med.

Själva praktikstipendiet ansöker du sedan om till Internationell Mobilitet, centralt på Stockholms universitet.
Här kan du läsa mer om Erasmuspraktik och hur du söker.