Studera digitalt / Tips och resurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Utbildning
  5. Studera digitalt / Tips och resurser

Svårt studera digitalt?

Här ger våra lärare tips, råd och pepp.

Foto: Privat

"Ta kontakt med kurskamraterna och försök hitta rutiner för möten och studier"

Lektor Eva Insulander berättar om utmaningar och möjligheter med den distansundervisning institutionerna bedriver sedan 18 mars på grund av coronasmittan. Läs också hennes tips till studenter om vad man kan göra för att möta svårigheter med att studera digitalt. 

Foto: Lena Vangelius

"Denna termin kan vi på ett mer konkret sätt arbeta med studenternas akademiska litteracitet"

David Thorsén är lektor i pedagogik och undervisar på lärarprogrammens UVK - utbildningsvetenskapliga kärna, och på Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap. Han ser nya möjligheter med distansundervisning: "När vi flyttat kurserna från campus till internet ges kort sagt fler möjligheter att öva specifika delar av det akademiska hantverket".  

Foto: Clément Morin

"En ytterligare fördel är att jag lätt kan ta del av och hoppa in i gruppdiskussioner"

Per Gynther är lektor i pedagogik och kursansvarig för kurser i utvärdering och skolutveckling, bedömning och montessoripedagogik samt handleder och examinerar studenters examensarbeten på grund och avancerad nivå. Han ser positiva aspekter av digitaliseringen - eftersom han kan vara mer närvarande i diskussioner. Men det finns också utmaningar. Det tar energi - så glöm inte micro-pauser!

Foto: Privat

"Viktigt att ha frågor förberedda och formulerade inför seminarier och andra möten"

Matilda Wiklund är lektor i pedagogik och undervisar på flera lärarutbildningar, exempelvis ULV och VAL - som är vidareutbildningar för utländska lärare och lärare som saknar lärarexamen. Hennes tips är att förbereda frågor inför seminarier och möten med lärare och kurskamrater. Så att du inte blir ensam i arbetet med texter och annat. Det är också viktigt att våga ställa frågorna! Planera arbetet, vila och glöm inte att göra roliga saker!

Foto: Privat

"Det kan vara bra med ett frågeforum per tema eller för varje bok/artikel i en kurs"

Caroline Ignell är lektor i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen. Hon har några tips att ge: Var extra aktiv och ställ frågor i frågeforum där lärare och andra studenter kan besvara frågor. Det kan vara bra med ett frågeforum per tema eller för varje bok/artikel i en kurs. Föreslå att kursledaren skapar det i den digitala kursplattformen!    

Så här kan du studera hemifrån

Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver studera hemifrån.

Guide till studiestrategier

På universitetet måste du vara mer självständig än vad som krävdes av dig på gymnasiet. Du behöver förmodligen också läsa betydligt mer än du tidigare gjort. Känner du dig osäker på vad som förväntas av dig? Vill du bli mer effektiv i dina studier? Här får du tips och råd om studieteknik.