Studera digitalt / Tips och resurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Utbildning
  5. Studera digitalt / Tips och resurser

Tips och resurser för distansstudier

Här ger våra lärare sina tips och berättar om sina erfarenheter av distansundervisning.

Foto: Privat

"Ta kontakt med kurskamraterna och försök hitta rutiner för möten och studier"

Eva Insulanders undervisar bland annat på lärarutbildningarna och på masterprogrammet i pedagogik. Hon tipsar om att utnyttja basgrupperna/studentarbetslagen och att läsa kurslitteraturen i god tid.

Foto: Lena Vangelius

"Denna termin kan vi på ett mer konkret sätt arbeta med studenternas akademiska litteracitet"

David Thorsén undervisar på lärarutbildningarna och på Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap. Han ser nya möjligheter med distansundervisning. 

Foto: Clément Morin

"En ytterligare fördel är att jag lätt kan ta del av och hoppa in i gruppdiskussioner"

Per Gynther är kursansvarig för kurser i utvärdering och skolutveckling, bedömning och montessoripedagogik. Han handleder och examinerar också studenters examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Han ser positiva aspekter med digitaliseringen eftersom han kan vara mer närvarande i diskussioner. Men det tar energi — så glöm inte micro-pauser!

Foto: Privat

"Viktigt att ha frågor förberedda och formulerade inför seminarier och andra möten"

Matilda Wiklund undervisar på lärarutbildningarna, exempelvis ULV och VAL, dvs vidareutbildningar för utländska lärare och lärare som saknar lärarexamen. Ha frågor förberedda och våga ställa frågorna tipsar hon om.

Foto: Privat

"Det kan vara bra med ett frågeforum per tema eller för varje bok/artikel i en kurs"

Caroline Ignell undervisar på lärarutbildningarna. Var aktiv och ställ frågor och dela med dig av det du kan i olika frågeforum.

Så här kan du studera hemifrån

Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver studera hemifrån.

Guide till studiestrategier

På universitetet måste du vara mer självständig än vad som krävdes av dig på gymnasiet. Du behöver förmodligen också läsa betydligt mer än du tidigare gjort. Känner du dig osäker på vad som förväntas av dig? Vill du bli mer effektiv i dina studier? Här får du tips och råd om studieteknik.