Studentkalender

Sen anmälan till vårterminen 2018

EVENEMANG

Datum: 15 december 2017 00:01 - 15 januari 2018 23:59

Sista anmälningsdag till vårterminen 2018 var den 16 oktober. Utbildningar där det finns platser kvar öppnar igen för sen anmälan den 15 december.

 

Öppet för sen anmälan

De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet har öppet för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

 
 
 

Anmälningsalternativ tas inte bort från anmälan

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan och därför är det viktigt att du tänker igenom vad du vill söka och om du är behörig. Om du redan sökt 20 alternativ, kan du söka ytterligare 5 efter urval 2.

 

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar handläggs löpande. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.

Aktuella kurser öppna för sen anmälan VT 2018

Bokmärk och dela Tipsa