Möt våra studenter

Janine Ritari

Janine: SYV-programmet

"Jag har alltid varit intresserad av människor och samtal och funderade länge på både psykolog och socionomprogrammet. Att det blev studie- och yrkesvägledarprogrammet berodde på det tvärvetenskapliga upplägget, där jag fick läsa en blandning av i stort sätt allt jag var intresserad av, beteendevetenskap, sociologi, politik, pedagogik och samtalsmetodik. Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig!" 

Yohannes

Yohannes: PAO-programmet

"Jag valde pedagogik för jag tycker det är väldigt intressant och lära mig mer om hur man kommunicerar med varandra. Det handlar mycket om utöver det här att man lär sig, om hur man interagerar med sina medmänniskor för att skapa förståelse och kommunicera på ett effektivt sätt. Det tror jag har väldigt stor betydelse i det framtida arbetslivet". 

Aimée Narfström

Aimée: Masterprogrammet i pedagogik

"Utbildningen har påverkat mig positivt eftersom jag upplever att jag har en god grund att stå på".

Simon

Simon: Kandidat- programmet i pedagogik och folkhälsovetenskap

"Jag är intresserad av att arbeta som hälsoutvecklare, antingen i offentlig sektor eller privat, och leda olika typer av hälsoinsatser som gör att människor mår bra". 

isabella

Isabella: Mångfalds- programmet

"Det skulle vara superroligt att få forska i de här frågorna. Har jag inte möjlighet att forska, så hoppas jag ändå att få jobba med dem på exempelvis Socialstyrelsen. Som ju fattar många beslut om hur människor får leva sina liv". 

Robin: SYV-programmet

Robin: SYV-programmet

"Jag sökte programmet för att det innehåller sociologi, psykologi och pedagogik, ämnen som jag är väldigt intresserad av".

Jeanette Lehninger

Jeannette: Masterprogrammet i pedagogik

"Genom mastern har jag fått större förståelse och kunskap om arbete inom offentlig sektor, jag har även lärt mig göra utvärderingar och skriva fördjupade rapporter".

Tobias Malm

Tobias: Masterprogrammet i pedagogik (nu doktorand)

"Man får träna sitt skrivande i hög grad och man får träffa och diskutera tillsammans med professorer och docenter och på så sätt komma ganska nära forskningen".