Möt våra lärare

Johanna Ringarp. Foto: Clément Morin

Johanna Ringarp

Johanna är utbildningshistoriker och undervisar på lärarprogrammens UVK - utbildningsvetenskapliga kärna och på rektorsprogrammet. 

"Att förmedla kunskap om forskning är viktigt för mig, av den anledningen är det roligt att vara en del av redaktionsrådet för  Bildningspodden/Anekdot som begripliggör forskning på ett kreativt sätt. Gå gärna in där om ni vill fördjupa er i bildningsfrågor, www.anekdot.se"

Gustav Lymer, Stockholms universitet

Gustav Lymer

Gustav är docent i pedagogik och handleder och undervisar i ämnet pedagogik, och på PAO-programmet (Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation). 

"Jag läste kognitionsvetenskap på grundnivå, med tillägg av kommunikationsvetenskap, filosofi, cellbiologi och neurovetenskap. Av någon anledning tyckte jag alltid att dessa ämnen blev riktigt intressanta först när de tillämpades på förändring, utveckling och lärande. Kanske handlar det om den generella sanningen att olika fenomen visar sin sanna natur först ’i rörelse’, oavsett om det handlar om hjärnan, en individs medvetande, eller samhället i stort". 

Foto: Niklas Björling

Ulrika Bennerstedt

Ulrika är doktor i pedagogik och ny programkoordinator för Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO). 

"Min ingång till pedagogik har växt utifrån ett intresse i digital teknologi då jag först utbildade mig inom informatik och tillämpad informationsteknologi. Därefter blev jag alltmer fascinerad av utmaningarna att få till ”rätt” lärandeprocesser vid användning av digital teknologi". 

PP Foto: Joachim Brink

Pelle Pelters

Pelle är sociolog och undervisar på Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap. 

"Vi lär oss världen, inte bara om den. Med det menar jag att vi lär oss så mycket vi inte är medvetna om: normer, tankesätt, värderingar, hur ”man” helt enkelt tycker, säger och gör. De implicita lärprocesserna bakom medvetandets kulisser fascinerar mig. Dom skulle jag vilja förstå och göra förstådda".

Rebecca Ye, Stockholm university

Rebecca Ye

Rebecca Ye is Assistant professor in Education with a PhD i Sociology. She teaches on the International and Comparative Education masters programme as well as the masters programme in human relations (PAO).

"I am very interested in the temporal and sociological aspects of transitions from education to work. In my research I have examined school to work pathways that are emerging and anticipatory as well as the converse: pathways that are established and institutionalised".

Foto: Linnéuniversitetet

Stefan Lund

Stefan Lund är utbildningssociolog och undervisar framförallt på SYV-programmet och Yrkeslärarprogrammet. 

"Jag tillhör den utbildningssociologiska delen av pedagogikämnet, och är intresserad av forskningsfrågor som är relaterade mot: skolvalfrihet, ungas utbildningsval, skolsegregation och skolframgång relaterat till klass, kön, etnicitet samt hur skolors elevsammansättning och skolkulturer bidrar till skilda inkluderings- och exkluderingsprocesser".