Möt våra lärare

Johanna Ringarp. Foto: Clément Morin

Johanna Ringarp

Johanna är utbildningshistoriker och undervisar på lärarprogrammens UVK - utbildningsvetenskapliga kärna och på rektorsprogrammet. 

"Att förmedla kunskap om forskning är viktigt för mig, av den anledningen är det roligt att vara en del av redaktionsrådet för  Bildningspodden/Anekdot som begripliggör forskning på ett kreativt sätt. Gå gärna in där om ni vill fördjupa er i bildningsfrågor, www.anekdot.se"

Gustav Lymer, Stockholms universitet

Gustav Lymer

Gustav är docent i pedagogik och handleder och undervisar i ämnet pedagogik - och på kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, PAO. 

"Jag läste kognitionsvetenskap på grundnivå, med tillägg av kommunikationsvetenskap, filosofi, cellbiologi och neurovetenskap. Av någon anledning tyckte jag alltid att dessa ämnen blev riktigt intressanta först när de tillämpades på förändring, utveckling och lärande. Kanske handlar det om den generella sanningen att olika fenomen visar sin sanna natur först ’i rörelse’, oavsett om det handlar om hjärnan, en individs medvetande, eller samhället i stort". 

PP Foto: Joachim Brink

Pelle Pelters

Pelle är sociolog och undervisar på Kandidatprogrammet för pedagogik och folkhälsovetenskap. 

"Vi lär oss världen, inte bara om den. Med det menar jag att vi lär oss så mycket vi inte är medvetna om, normer, tankesätt, värderingar, hur ”man” helt enkelt tycker, säger och gör. De implicita lärprocesserna bakom medvetandets kulisser fascinerar mig. Dom skulle jag vilja förstå och göra förstådda".