Kursutvärderingarna finns tillgängliga på varje kurs hemsida. 

Här hittar du våra kurssidor

 

Universitetet ska, enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen, ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet.