Sen anmälan gör du som vanligt via antagning.se. När din sena anmälan har behandlats får du besked via mejl samt ett antagningsbesked. 

Institutionen för pedagogik och didaktik kommer att öppna upp följande kurser

► Kurser på grundnivå

Det professionella samtalet II, 7,5 hp
Didaktik: forskningsmetoder I, 7,5 hp
Hälsopedagogik I, 30 hp
Hälsopedagogik II, 30 hp
Hälsopedagogik III, 30 hp
Pedagogik I, 30 hp
Pedagogik II, 30 hp
Pedagogik III, 30 hp
Självständigt arbete i didaktik, 15 hp
Utbildning i det mångkulturella samhället, 15 hp

► Kurser på avancerad nivå

Arbetslivets mångfald och förändring, 7,5 hp
Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp
Digitala redskap i analyser av pedagogiska och didaktiska fenomen, 7,5 hp
Kritiska perspektiv på karriärprocesser, 7,5 hp
Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen, 7,5 hp
Learning Study - utveckling av undervisning för lärande i skolan, 15 hp
Ledarskap i teori och praktik, 7,5 hp
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap, 7,5 hp
Pedagogik och hälsa, 7,5 hp
Pedagogikens utopier, 7,5 hp
Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik, 15 hp
Utbildning och samhällsförändringar, 7,5 hp

På antagning.se finns också mer information om antagningsprocessen och hur du går till väga vid en sen anmälan.