Foto: Viktor Gårdsäter

Fristående kurser

Hittar du inte din kurs så sök här: su.se/utbildningskatalog (sök på kurskod eller kursens namn)

Utbildningsprogram på grundnivå

Vi ger även program i samarbete med andra institutioner där du har möjlighet att välja pedagogik som huvudområde för din kandidatexamen. 

Utbildningsprogram på avancerad nivå

Pågående master- och magisterprogram (ingen nyantagning)

Lärarutbildning

Institutionen medverkar i lärarprogrammet med olika obligatoriska kurser. Vilka dessa är beror på vilken inriktning du har valt och när du började din utbildning. Vi är även ansvariga och hemvist för Yrkeslärarprogrammet.

Utbildning på forskarnivå

Uppdragsutbildning