Välkommen till utbildningsdagarna ”Studie- och yrkesvägledning för nyanlända och flyktingar”. Syftet med dagarna är att behandla kunskaper och kompetenser som är särskilt relevanta i karriärvägledning för flyktingar. Utbildningsdagarna är finansierade av EU:s Erasmus+-program, och ingår i ett projekt, CMinaR, som syftar till att utveckla utbildningsmaterial för karriärvägledare som möter flyktingar. Dagarna är en anpassad och förkortad version av en längre kurs, och riktar sig till vägledare som arbetar med nyanlända/flyktingar.

Kursinnehåll och kursupplägg

Utbildningen tar sin utgångspunkt i följande teman:

1) Kritisk reflektion.

2) Språk och interkulturell kommunikation.

3) Migrationens komplexitet.

4) Inkludering i samhället.

5) En stödjande vägledningsprocess.

Utbildningen innehåller föreläsningar, reflektioner och metodövningar. Deltagarna ska vara beredda att aktivt delta i kursens olika inslag.

Pilotutbildning

Utbildningsdagarna är en ”pilotutbildning”, vilket innebär att det kursinnehåll och material som tagits fram av de fem partnerländerna i projektet prövas och utforskas tillsammans med deltagarna. Utbildningens utformning och innehåll kommer därför att kontinuerligt utvärderas under dess gång, och den genomförs i de fem partnerländerna ungefär samtidigt.

Kursdatum

Utbildningsdagarna omfattar två heldagar och anordnas vid två tillfällen under våren 2019: 21-22 mars och 4-5 april.

Kurstillfälle ett:

  • 21/3 kl. 9-16
  • 22/3 kl. 9-16

Sista anmälningsdag: 22 februari

Kurstillfälle två:

  • 4/4 kl. 9-16
  • 5/4 kl. 9-16

Sista anmälningsdag: 8:e mars

Anmälan

Anmälan till kursomgång 1 (21-22/3) FULL

Anmälan till kursomgång 2 (4-5/4) Reservlista öppen

Målgrupp

Du som arbetar med studie- och yrkesvägledning med flyktingar.

Ange i anmälan på vilket sätt du arbetar med vägledning.

Övrigt

Kursen är kostnadsfri, och vi bjuder på lunch och fika (ange om du har särskilda behov när det gäller fika). Det finns 20 platser.

Kurslokal

Geovetenskapens Hus, hus U, rum U13, på Stockholms Universitet
Adress: Svante Arrhenius väg 12

Besked om antagning

Besked om antagning sker ca en vecka efter sista ansökningsdag.

Du kan läsa mer om projektet på https://www.cminar.eu/