Det är inte lätt att som nyanländ förstå och kunna orientera sig i det svenska utbildningsväsendet. För skolor är det också en utmaning att erbjuda hjälp och stöd till den nyanlände. Kursens syfte är att stödja skolor att utveckla en verksamhet som klarar av att ge ett gott stöd.

Därför ska du delta

  • Du får ta del av forskning, metoder och exempel
  • Planera och genomföra ett utvecklingsprojekt
  • Blir bättre på att stötta nyanlända till utbildning och arbetsliv

Vad

Kursen ger dig kunskap om hur du och din skola stöttar nyanlända till utbildning och arbetsliv. Du bekantar dig i olika aspekter på nyanländas utmaningar och möjligheter. Under kursen tar du del av aktuell forskning, goda exempel och metoder. Genom att du planerar och genomför ett utvecklingsprojekt omsätter du teori i praktik.

För vem

Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan skolpersonal. Vi välkomnar arbetslag med olika personalgrupper.

Var

Våren 2018, 14–15 mars, 25–26 april

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet

Hur

Kursen tar sin utgångspunkt i deltagarnas frågor och behov. Under kurstillfällena varvas föreläsningar med workshops, strukturerade erfarenhetsutbyten och samtal.

Utbildningen är kostnadsfri, deltagarna står för resa och uppehälle.

Omfattning

Två kurstillfällen om två dagar vardera vid Stockholms universitet. Inför kursen och mellan kurstillfällena kommer deltagarna att genomföra mindre uppgifter.

Kursinnehåll

Exempel:

  • Migrationens villkor för nyanländas karriärprocesser
  • Att möta olikhet vad gäller erfarenheter, värderingar och föreställningar
  • Kommunikation och interaktion
  • Lärande och tvåspråkighet
  • Metoder och strategier för studie- och yrkesvägledning med nyanlända
  • Aktuell forskning om migration och studie- och yrkesvägledning
  • Vad finns det för ”goda exempel” och vad kan vi lära av dem

Anmälan

Anmälan senast 11 december.

En sökande per anmälan.

Länk till anmälan

Kontakt

För frågor om antagning:syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: asa.sundelin@edu.su.se

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet

Nationella skolutvecklingsprogram

De här insatserna ingår i programmet "Skola och arbetsliv samt vidare studier"

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen