Rektors- och skolledarskapsutbildning

Rektorsprogrammet

Rektors- och skolledarskapsutbildning vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder ett flertal utbildningsvägar för dig som är intresserad av styrning, organisation och ledarskap i arbetsliv, skola och utbildning. Vi ordnar ett flertal kvalificerade program och kurser själva eller i samverkan med andra institutioner vid Stockholms universitet.