Som yrkeslärare undervisar du i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram eller på Komvux. Det finns också en växande arbetsmarknad på folkhögskolor, yrkeshögskolan och vid studieförbund. Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas enligt Högskoleverket att öka fram till 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.

Vår utbildning ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal campusförlagda träffar. Däremellan sker självstudier och kommunikation via vår lärplattform Mondo.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det innebär att du kommer att ha praktik ute på en gymnasieskola eller vid vuxenutbildning under din studietid. Där kommer du att ta del av skolan som verksamhet och utveckla kunskaper om lärarens uppdrag på en arbetsplats.

Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver för att verka som yrkeslärare och leder till en yrkeslärarexamen med behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen.

 

 

 

 

Utbildning i nära relation till forskning och utveckling

Ambitionen för Institutionen för pedagogik och didaktik är att skapa ett lärorikt och utvecklande yrkeslärarprogram. Vid institutionen bedrivs forskning om yrkeslärande och yrkesutbildning via olika forskarskolor, där våra disputerade lärare ingår. Detta gör att utbildningen vilar på en akademisk och vetenskaplig grund.

För att kunna utbilda yrkeslärare som på bästa sätt svarar mot skolans och yrkesutbildningarnas behov samarbetar vi med andra institutioner inom universitetet såsom Juridiska institutionen, Specialpedagogiska institutionen och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Katarina Lagercrantz All, universitetslektor, fil. dr, berättar om sin forskning:

 

 

Låter detta som något för dig?

Arbetar du redan som yrkeslärare och har gjort det i minst 2 år på heltid? Då kan söka till utbildningen via VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare).

Kontakt

Eva Eliasson, programansvarig
E-post: eva.eliasson@edu.su.se

Helena Rehn, studierektor
E-post: helena.rehn@edu.su.se