Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen förutsätter att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i. Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en gymnasieskola. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Under VFU-kurserna skall du dessutom vara tillgänglig för praktik. Du kan välja mellan att läsa utbildningen på hel- eller halvfart. Stockholms universitet erbjuder två olika studiegångar på programmet; Yrkeslärare samt Yrkeslärare med studiegång mot vård- och omsorg. Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.

I samband med att du registrerar din anmälan till programmet ska du validera dina yrkeskunskaper i vårt valideringssystem klicka här

Arbetar du redan som yrkeslärare och har gjort det i minst 2 år på heltid? Då kan söka till utbildningen via VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare) klicka här

Modifierad distans

Vår utbildning ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal campusförlagda träffar. Däremellan sker självstudier och kommunikation via vår lärplattform Mondo.

VFU: Praktik på en en gymnasieskola eller vid vuxenutbildning

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det innebär att du kommer att ha praktik ute på en gymnasieskola eller vid vuxenutbildning under din studietid. Där kommer du att ta del av skolan som verksamhet och utveckla kunskaper om lärarens uppdrag på en arbetsplats.

Programmets upplägg

Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver för att verka som yrkeslärare och leder till en yrkeslärarexamen med behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen.

Yrkeslärare berättar om yrket

 

 

 


Utbildning i nära relation till forskning och utveckling

Ambitionen för Institutionen för pedagogik och didaktik är att skapa ett lärorikt och utvecklande yrkeslärarprogram. Vid institutionen bedrivs forskning om yrkeslärande och yrkesutbildning via olika forskarskolor, där våra disputerade lärare ingår. Detta gör att utbildningen vilar på en akademisk och vetenskaplig grund.

För att kunna utbilda yrkeslärare som på bästa sätt svarar mot skolans och yrkesutbildningarnas behov samarbetar vi med andra institutioner inom universitetet såsom Juridiska institutionen, Specialpedagogiska institutionen och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Katarina Lagercrantz All, universitetslektor, fil. dr, berättar om sin forskning

 


Programstart HT20

Välkomstbrev

Välkomstbrev till antagna studenter kommer att skickas ut efter antagningsbesked 2. Brevet skickas ut till den e-postadress som du har angivit när du gjorde din ansökan.

Obligatorisk webbregistrering

För att tacka ja till din plats på programmet behöver du webbregistrera dig. Information om datum för webregistrering kommer inom kort. Om du som antagen ej registrerar dig inom dessa datum riskerar du att förlora din plats på programmet så viktigt att du bevakar dessa datum. Har du problem med din registrering var god kontakta kursadministratörerna snarast!

Information till nya studenter på Stockholms universitet

Information till dig som är ny student vid Stockholms universitet

Kontakt

Eva Eliasson, programansvarig
E-post: eva.eliasson@edu.su.se

Helena Rehn, studierektor
E-post: helena.rehn@edu.su.se