Din studietid omfattas av tre VFU kurser

Verksamhetsförlagd utbildning I – 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II – 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III – 15 hp

Under kursernas progression kommer du att delta alltmer aktivt i skolans verksamhet. Kursläraren för din VFU på institutionen kommer att förbereda dig inför VFU perioderna. Du får sedan kontinuerlig handledning av din VFU-handledare på skolan som på olika sätt stödjer dig under din utveckling till professionell lärare.

Placering

För dig som bor i Stockholms län

Du som bor i Stockholms län kommer att tilldelas en placering av en samordnare på uppdrag av VFU-sekretariatet vid Stockholms universitet. Du får inte ordna en egen placering. Läs mer här om hur Stockholms universitets VFU-placeringar går till.

För dig som bor utanför Stockholms län

Vi har inte något samarbete med samordnare utanför Stockholms län vilket innebär att du själv behöver hitta en skola som kan ta emot dig för VFU. Du kommer att få både information och stöd inför din VFU från institutionen.

VFU på arbetsplatsen

Arbetar du på en skola där det finns en lärare som är behörig i dina yrkesämnen och som kan handleda dig har du möjlighet att göra din VFU där.