Studenten deltar aktivt i den dagliga skolverksamheten. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter och systematisk teoretisk reflektion integrera praktik och teori.

Innehållet i kursen utformas utifrån den pågående verksamheten, de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan vari kursen ingår.

För tillträde till kursen ska studenten vara godkänd på kurserna:
Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp, Bedömning och betygssättning av yrkeskunnande, 7.5 hp samt Lärandeteorier och identitetsutveckling i yrkesutbildning, 7.5 hp.

 

Kursperiod

Höstterminen 2020 Vecka: 36-3, omfattar 47 dagar på VFU-skolan
Vårterminen 2020 Vecka: 4-23, omfattar 47 dagar på VFU-skolan

 

Lärare

Allmän studiegång

VT20: Åsa Brattlund

HT20: Frans Hagerman

Studiegång Vård och omsorg

HT19 Eva Eliasson

VT20 Monica Preutz

 

Kursdokument

Allmän studiegång

Studiehandledning VT20
Studiehandledning HT20

Studiegång Vård och omsorg Studiehandledning VT20
Studiehandledning HT20

 

Blanketter

Ansökan om VFU i tjänsten

 Ansökan om VFU i tjänsten                            
Kontaktuppgifter VFU-skola för studenter utanför Stockholms län VFU utanför Stockholm

 

Bra att läsa

Informationsbrev VFU III  VFU III VT20