Studenten deltar aktivt i den dagliga skolverksamheten. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter och systematisk teoretisk reflektion integrera praktik och teori.

Innehållet i kursen utformas utifrån den pågående verksamheten, de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan och ämnesinriktning vari kursen ingår.

För tillträde till kursen ska studenten vara godkänd på kurserna:
Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp samt Didaktik i yrkesutbildning, 7.5 hp.

 

Kursperiod

Höstterminen 2020 Vecka: 45-3, omfattar 22 dagar på VFU-skolan
Vårterminen 2021 Vecka: 12-22, omfattar 22 dagar på VFU-skolan

 

Lärare

Allmän studiegång HT20
Allmän studiegång VT21

Maud Baumgarten & Monica Preutz
Janne Kontio

Studiegång Vård och omsorg Marianne Teräs


Kursdokument

Allmän studiegång

Studiehandledning HT20
Studiehandledning VT21

Studiegång Vård och omsorg Studiehandledning HT20 vård

 

Blanketter

Ansökan om VFU i tjänsten
Kontaktuppgifter VFU-skola för studenter utanför Stockholms län

 

Ansökan om VFU i tjänsten
VFU utanför Stockholm