VFU utanför Stockholm kontaktuppgifter (69 Kb) Studenten deltar aktivt i den dagliga skolverksamheten. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter och systematisk teoretisk reflektion integrera praktik och teori.

Innehållet i kursen utformas utifrån den pågående verksamheten, de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan och ämnesinriktning vari kursen ingår.

För tillträde till kursen ska studenten vara godkänd på kurserna:
Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp samt Didaktik i yrkesutbildning, 7.5 hp.

 

Kursperiod

Höstterminen 2020 Vecka: 45-3, omfattar 22 dagar på VFU-skolan
Vårterminen 2020 Vecka: 13-23, omfattar 22 dagar på VFU-skolan

 

Lärare

Allmän studiegång VT20 & HT20

Maud Baumgarten

Studiegång Vård och omsorg Marianne Teräs


Kursdokument

Allmän studiegång Studiehandledning VT20 allmän
Studiegång Vård och omsorg Studiehandledning VT20 vård

 

Blanketter

Ansökan om VFU i tjänsten
Kontaktuppgifter VFU-skola för studenter utanför Stockholms län

 

Ansökan om VFU i tjänsten
VFU utanför Stockholm

 

Bra att läsa

Informationsbrev VFU II VFU II HT19