Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning och deltar därefter aktivt i den dagliga skolverksamheten. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter och systematisk teoretisk reflektion integrera praktik och teori.

Innehållet i kursen utformas utifrån den pågående verksamheten, de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan och ämnesinriktning vari kursen ingår.

 

Kursperiod

Höstterminen 2020 Vecka: 45-3, omfattar 22 dagar på VFU-skolan
Vårterminen 2021 Vecka: 12-22, omfattar 22 dagar på VFU-skolan
 

Lärare

Allmän studiegång HT20 & VT21 Jan Pettersson
Studiegång Vård och omsorg Katarina Lagercrantz All


Kursdokument

Allmän studiegång Studiehandledning HT20
Studiegång Vård och omsorg Studiehandledning HT20
 

Blanketter

Ansökan om VFU i tjänsten VFU i tjänsten
Kontaktuppgifter VFU skola för studenter utanför Stockholms län VFU utanför Stockholm