Blankett Utomläns VFU (69 Kb)

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning och deltar därefter aktivt i den dagliga skolverksamheten. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter och systematisk teoretisk reflektion integrera praktik och teori.

Innehållet i kursen utformas utifrån den pågående verksamheten, de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan och ämnesinriktning vari kursen ingår.

 

Kursperiod

Höstterminen 2020 Vecka: 45-3, omfattar 22 dagar på VFU-skolan
Vårterminen 2020 Vecka: 13-23, omfattar 22 dagar på VFU-skolan
 

Lärare

Allmän studiegång VT20 & HT20 Jan Pettersson
Studiegång Vård och omsorg Katarina Lagercrantz All


Kursdokument

Allmän studiegång Studiehandledning VT20 allmän
Studiegång Vård och omsorg Studiehandledning VT20 vård
 

Blanketter

Ansökan om VFU i tjänsten VFU i tjänsten
Kontaktuppgifter VFU skola för studenter utanför Stockholms län VFU utanför Stockholm

 

Bra att läsa

Informationsbrev inför VFU I VFU I HT19