Inom kursen uppmärksammas olika slags sociala relationer som aktualiseras i skolarbetet. Mobbning som fenomen behandlas liksom redskap för konflikthantering. Speciell tonvikt läggs på frågor om makt, jämställdhet, mångfald, diskriminering samt föreställningar om normalitet och avvikelser. Frågor om hur elever och lärare påverkas av kategorisering utifrån kön, etnicitet, klass, funktionalitet och sexualitet diskuteras.

 

Allmän studiegång 100%, 50% och VAL 30 hp

Lärare VT21

Monica Preutz & Janne Kontio

Period VT21 | Vecka 3 - 12

Kursdokument VT21
 

 

Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema Monica Preutz grupp
Schema Janne Kontios grupp

Studentinformation I denna kurs kommer Allmän VAL 30 hp, Allmän 50% och 100% delas upp i två grupper. Några av studenterna som läser på 100% kommer samläsa med 50% och VAL, för att få ungefär lika stora grupper. Ni kommer få mer information på mail om vilken grupp/lärare ni tillhör.

 

VAL 60 hp Allmän och Vård

Lärare HT20
Lärare VT21

Janne Kontio
Mikael Persson

Period HT20 | Vecka 44  - 2
VT21 | Vecka 12 - 23
Kursdokument HT20 Studiehandledning och litteraturlista HT20
Schema HT20
Kursdokument VT21
 
Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21

 

Studiegång vård och omsorg 100% + 50% samt VAL 30 hp

Lärare VT21 Frans Hagerman
Kursdokument

Schema VT21
Studiehandledning vård VT21
Litteraturlista vård VT21