Inom kursen uppmärksammas olika slags sociala relationer som aktualiseras i skolarbetet. Mobbning som fenomen behandlas liksom redskap för konflikthantering. Speciell tonvikt läggs på frågor om makt, jämställdhet, mångfald, diskriminering samt föreställningar om normalitet och avvikelser. Frågor om hur elever och lärare påverkas av kategorisering utifrån kön, etnicitet, klass, funktionalitet och sexualitet diskuteras.

 

Allmän studiegång 100% + VAL 30 hp

Lärare VT20 Monica Preutz
Period VT20 | Vecka 4 - 12
HT20 | Vecka 36 - 44
Lärare HT20 Mikael Persson
Kursdokument HT20 Litteraturlista & Studiehanledning HT20
Schema HT20

 

VAL 60 hp Allmän och Vård

Lärare HT20 Janne Kontio
Period HT20 | Vecka 45 - 2
Kursdokument HT20 Litteraturlista HT20
Studiehanledning HT20
Schema HT20

 

Studiegång vård och omsorg 100% + VAL 30 hp

Lärare Åsa Brattlund
Kursdokument Schema VT20
Studiehandledning och litteraturlista VT20 vård